Wat weten we over ICT en taalontwikkeling van jonge kinderen?

http://issuu.com/kennisnet/docs/beginnendegeletterdheid_definitieve-versie
Auteur/Bron: Kennisnet

kennisnet-taalontwikkeling

Deze publicatie gaat over digitale boeken en andere computerprogramma’s die de taalontwikkeling van jonge kinderen ondersteunen.

Naar dit soort computerprogramma’s is inmiddels al heel wat onderzoek gedaan en de resultaten laten steeds weer zien dat ze, mits op de juiste wijze ontworpen en gebruikt, goed aanslaan bij kinderen en hen helpen hun taalvaardigheid te ontwikkelen. Vooral zwakke leerlingen waarvoor bestaande hulpmiddelen tot nu toe tekort schoten, lijken het meest van deze computertoepassing te kunnen profiteren.

Voor deze leerlingen zijn digitale boeken niet zomaar een innovatie maar eerder een doorbraaktechnologie die hen helpt bij het voorkomen of overbruggen van taalachterstand. Professor Adriana G. Bus leidt een groot onderzoeksprogramma naar de effectiviteit van computers in het peuteren kleuteronderwijs en is ook op het internationale toneel een belangrijke speler. In deze publicatie beschrijft zij de belangrijkste inzichten die uit dit onderzoek naar voren komen.

Helpen digitale boeken de woordenschat van kinderen vergroten? Begrijpen kleuters verhalen beter na het lezen van een interactief programma? Kunnen kleuters digitale boeken zelfstandig lezen? Kunnen computerprogramma’s voor kleuters bijdragen aan de ontwikkeling van kennis die nodig is bij het ontcijferen van woorden? Hoe kunnen leraren en ouders profijt hebben van de programma’s?

Wat weten we over … ict en taalontwikkeling van jonge kinderen is onderdeel van een serie waarin onderzoekers rapporteren over hun bevindingen met ict in het onderwijs.

Wat weten we over ict en taalontwikkeling van jonge kinderenGeef een reactie