Facebook pagina Ouderbetrokkenheid VVE in Arnhem

ouder

Een goede relatie tussen peuterspeelzaal, school en de ouders van de kinderen levert een belangrijke bijdrage aan een positief en veilig klimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de zaal en school en bevordert … Lees verder