Kleuters leren rekenen met digitale prentenboeken

Auteur/Bron: Marijke J. Mullender-Wijnsma. - GION: Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, 2011

kleuters-leren-rekenen

Verslag van een onderzoek in groep 2 van de basisschool

Dit is het verslag van een onderzoek naar het effect van digitale rekenprentenboeken voor kleuters in groep 2 van het basisonderwijs. Het programma richt zich op de ontwikkeling van getalbegrip. Getalbegrip is een belangrijke voorwaarde voor het leren rekenen in groep 3. Ondanks het belang van het gericht oefenen van getalbegrip wordt er in de kleuterklas vaak weinig systematische aandacht aan besteed. Een belangrijke reden hiervoor is dat onderwijs aan kleuters volgens practici vooral speels en niet schools moet zijn. Rekenactiviteiten in de kleuterklas bestaan vaak uit losse, speelse oefeningen uit voorbereidende rekenprogramma’s, internet en andere bronnen.

Er is behoefte aan een eenvoudige manier om getalbegrip op een speelse maar toch systematische manier te kunnen ontwikkelen in groep 2 van de basisschool. In dit onderzoek is aan de hand van digitale rekenprentenboeken en aansluitende rekenspelletjes een programma ontwikkeld. Prentenboeken sluiten goed aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Door het gebruik van prentenboeken bij het ontwikkelen van getalbegrip maken kinderen kennis met rekensituaties die zich in de dagelijkse praktijk voordoen. Door aansluitende rekenspelletjes te spelen in de context van het verhaal krijgen de rekenhandelingen betekenis voor kleuters.

In het onderzoek keek een groep kleuters acht weken lang, drie dagen per week naar een digitaal prentenboek en deed aansluitende speelse oefeningen voor rekenen. Een andere groep volgde acht weken een vergelijkbaar programma met digitale prentenboeken en speelse oefeningen maar dan gericht op taal. Het rekenprogramma bleek een groot effect te hebben op het getalbegrip van kleuters in vergelijking met kleuters die het taalprogramma hadden gedaan. Kinderen die het taalprogramma hadden gedaan scoorden ook wat beter dan de andere groep op woordenschat en kritisch luisteren.

Uit de resultaten blijkt dat digitale prentenboeken en aansluitende rekenactiviteiten – uitgevoerd in groepjes van vier tot zes kleuters onder leiding van een extra leerkracht – het getalbegrip van kleuters sterk verbeteren. In dit verslag worden het lesprogramma, de onderzoeksresultaten voor verschillende aspecten van getalbegrip en praktische aanbevelingen besproken.

Kleuters leren rekenen met digitale prentenboekenGeef een reactie