ICT-gebruik in de voor- en vroegschoolse educatie

Auteur/Bron: Oberon

jonker

De ontwikkeling van een valide, betrouwbaar en praktisch bruikbaar instrument om de supervisie, ICT-integratie en interactie in kaart te brengen.

Petra Jonker, BSc.
Educational Science & Technology
Enschede, oktober 2009

Onderzoeksverslag

Samenvatting
Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het doel van VVE is om de ontwikkeling van jonge kinderen zoveel mogelijk bewust te stimuleren. De Nederlandse overheid probeert met een VVE-beleid meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van taalvaardigheden van jonge kinderen, zodat onderwijsachterstanden worden voorkomen. Binnen VVE wordt ook steeds meer onderzoek gedaan naar de meerwaarde van ICT bij het stimuleren van de taalontwikkeling. Om praktijkgerichte kennis te ontwikkelen over wat wel en wat niet werkt op het gebied van ICT & VVE en waarmee succesvolle aanpakken kunnen worden achterhaald moet een valide, betrouwbaar en praktisch bruikbaar instrument ontwikkeld worden.

Het doel van dit onderzoek is om een inhoudelijk valide, betrouwbaar en praktisch bruikbaar
instrument te ontwikkelen dat 1) het type supervisie dat de leerkracht tijdens ICT-gebruik geeft aan de kinderen; 2) de mate waarin ICT-activiteiten zijn geïntegreerd in de onderwijspraktijk en 3) de aard en kwaliteit van interactie tijdens ICT-gebruik binnen VVE in kaart kan brengen. Dit SIIT-instrument (Supervisie, Integratie, Interactie & Technologie-instrument) is ontwikkeld in opdracht van het onderzoeks- en adviesbureau Oberon.Geef een reactie