Thuis aan de slag

Eén van de doelen van VVE is ouders te stimuleren thuis activiteiten te doen met hun kind met behulp van speciaal ontwikkelde software en programma’s, bijvoorbeeld LOGO 3000, VVE thuis. Bij het stimuleren van thuisactiviteiten is het belangrijk dat ouders zich er van bewust zijn dat het belangrijk is dat kinderen thuis ook oefenen met educatief verantwoord digitaal materiaal. Uit onderzoek blijkt dat het thuis inzetten van educatieve materialen een enorm positieve invloed heeft op de leerresultaten in de klas. Ouders weten vaak niet wat op ICT-gebied passend is bij de leeftijd en de ontwikkeling van hun kind. Het bieden van handvaten hierbij is van belang.

De 5 sleutels naar excellente ouderbetrokkenheid

Knipsel2

De 5 sleutels naar excellente ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid is de laatste jaren een belangrijk begrip geworden in onderwijsland. Ouderbetrokkenheid gaat over de driehoek school-ouders-kind. Er is sprake van een gelijkwaardige samenwerking tussen de school en de ouders, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid … Lees verder

VVE Thuis

VVE-Thuis

VVE Thuis wil de onderwijskansen van kinderen van drie tot zes jaar vergroten door: het bevorderen van hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling, met accent op het vergroten van de woordenschat; het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat. Ouders gaan … Lees verder

LOGO 3000

logo3000

LOGO 3000 is lesmateriaal voor het basisonderwijs, gericht op de woordenschatontwikkeling van peuters en kleuters. Met LOGO 3000 heeft elke leerkracht en peuterleidster een instrument in handen om de jongste kinderen snel, plezierig en spelenderwijs veel woorden aan te leren. … Lees verder

  • pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >