Taalontwikkeling

Taal is één van de middelen die we gebruiken om te communiceren. Taal heeft nog een andere belangrijke functie. Het is een instrument voor denken en leren. Met behulp van taal kunnen we plannen maken, problemen signaleren, redeneren, alternatieven bedenken, problemen oplossen, fantaseren en voorspellen. Het leren van taal is belangrijk voor een goede sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling.
Bij taalontwikkeling gaat het om de taalinhoud (semantisch aspect), de taalvorm (fonologie, morfologie en syntaxis) en het taalgebruik (pragmatiek). Belangrijke activiteiten om de taalontwikkeling te stimuleren zijn: vanuit luisteren een gesprek aangaan voor te expanderen (uiting van het kind overnemen, uitbreiden en in de goede vorm terug laten horen), te modelleren (het goede taalvoorbeeld geven) of te corrigeren ( de uiting van een kind in een verbeterde vorm herhalen), betekenissen uitbreiden (aansluiten bij de interesse van kinderen), voorlezen, rijmen en zingen .

Kleuters hebben baat bij digitale prentenboeken

kleuters

Kleuters hebben baat bij digitale prentenboeken “Een derde van de kleuters maakt een sprong voorwaarts in leesvaardigheid als ze werken met digitale prentenboeken. Wat mij betreft gaat elke leerkracht hiermee aan de slag.” Dat zegt Adriana (Jeanet) Bus, gasthoogleraar bij … Lees verder

Taal Mozaïek

taal mozaiek

 Taal Mozaïek. Afgelopen jaren heeft basisschool het Mozaïek voor de jonge kinderen Taalmozaïek ontwikkeld. Taalmozaïek is een taalprogramma om peuters en kleuters veel taal en kennis van de wereld te leren. Het programma geeft een dagelijks aanbod van verschillende activiteiten … Lees verder

Een digibord in de onderbouw? Doen! Deel 2. Kleuters digi-taal: werken aan taalstimulering met behulp van het digibord

digi-taal

Deze brochure richt zich op de inzet van het digitale schoolbord bij het stimuleren van de taalontwikkeling van kleuters. We zijn op zoek gegaan naar taalrijke activiteiten, waarbij het digibord een sterke, multimediale aanvulling is. We willen daarbij benadrukken dat … Lees verder

  • pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >