Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal emotionele ontwikkeling heeft betrekking op de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties van kinderen. Het gaat o.a. over zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, veiligheid, omgaan met andere kinderen en volwassenen, samenwerkend leren, motivatie, concentratie, zelfcontrole, taakgericht gedrag. Allemaal belangrijk in de ontwikkeling en voorwaardelijk voor het leren.
Tijdens de schooltijd ontwikkelen kinderen zich tot een sociaal wezen dat op een fijne manier met zichzelf en anderen om kan gaan. De basis hiervoor wordt gelegd in de jongste jaren.