Onderzoek & literatuur

Divers onderzoek, zowel Nederlands als internationaal, laat zien dat de inzet van digitale hulpmiddelen een goede bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen, mits goed gebruikt. Dit roept meteen de vraag op: waar draagt ICT aan bij t.a.v. de ontwikkeling van kinderen en wat is een goed gebruik? Hieronder een aantal uit onderzoek gevonden effecten:

De inzet van digitale prentenboeken, in combinatie met een papieren prentenboek en deskundig ingezet door de professionals, leidt tot een versnelde vergroting van de woordenschat van jonge kinderen. Ze begrijpen het verhaal beter en leren nieuwe zinsconstructies. Digitale prentenboeken bekijken en bespreken heeft een positieve invloed op de mondelinge taalvaardigheid, zelfsturing en interactie tussen leidster en kind (en ouder) en kinderen onderling. Bij kinderen die samen aan de computer werken ontstaat meer interactie en een actiever en rijker taalgebruik.

De computer kan effectief leergedrag stimuleren, doordat de software consequent, objectief en adaptief reageert op handelingen van de kinderen. Feedback is belangrijk. Het gebruik van de computer is met name goed inzetbaar bij jonge kinderen die ofwel juist erg afwachtend zijn of juist impulsief en die minder profiteren van groepsaanbod. De mate van instructie van de leidster of leerkracht hierbij is kindafhankelijk.

Op het gebied van rekenen leidt het gebruik van digitale rekenprentenboeken, gevolgd door (digitale) rekenspelletjes tot een beter getalbegrip bij jonge kinderen.

De digitale wereld is voor kinderen uitdagend en motiverend en stimuleert de concentratie en het zelfvertrouwen. Samen reflecteren is van belang om doelen te behalen en bevordert leergedrag en zelfstandigheid.

Hieronder een verwijzing naar een aantal door ons geselecteerde onderzoeken naar de inzet van ICT in de voor- en vroegschoolse educatie.

Educatieve software voor jonge kinderen

4w

Het aanbod van educatieve computerprogramma’s voor peuters en kleuters groeit exponentieel. Maar leren kinderen ervan? Na meer dan een decennium wetenschappelijk onderzoek wordt steeds duidelijker van welke programma’s ook de allerjongsten kunnen leren. Lees verder

Peuters en computers

Peuters doen in hun spel graag hun ouders na. Zo willen ze ook “werken” aan de pc. Het op deze manier meedoen en experimenteren met rollen hoort bij hun belevingswereld. Een computerspel kan een interactieve bezigheid zijn waarbij ze zelfvertrouwen … Lees verder

  • pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >