Methodes

In hoeverre bieden de programma’s en methoden die in de voor- en vroegschoolse educatie gehanteerd worden, suggesties voor het functioneel inzetten van ICT?

Sil op school

sil-op-school

Programma voor kleuters. Taalstimulering en woordenschatontwikkeling staan voorop, maar er is ook ruimte voor rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Opvolger van Ik en Ko. In het programma Sil op school speelt de pop Sil de hoofdrol. Hij beleeft allerlei … Lees verder

LOGO 3000

logo3000

LOGO 3000 is lesmateriaal voor het basisonderwijs, gericht op de woordenschatontwikkeling van peuters en kleuters. Met LOGO 3000 heeft elke leerkracht en peuterleidster een instrument in handen om de jongste kinderen snel, plezierig en spelenderwijs veel woorden aan te leren. … Lees verder

De Taallijn : interactief taalonderwijs in groep 1-2

taallijn

De Taallijn is gericht op training van leerkrachten met als doel de kwaliteit van taalstimulering bij jonge kinderen te vergroten. Hier liggen de principes van interactief taalonderwijs aan ten grondslag. Het Expertisecentrum heeft in de afgelopen jaren diverse werkwijzen ontwikkeld … Lees verder

Kaleidoscoop : Actief leren en ICT

kaleidoscoop

Kaleidoscoop wil een brede ontwikkeling van kinderen bevorderen. Kinderen verwerven kennis en vaardigheden; maar ontwikkelen ook bredere competenties als communicatie, reflectie en zelfsturing. Ondersteuning door volwassenen is daar heel belangrijk bij. Als volwassene observeer je, ga je interac­ties aan en … Lees verder

  • pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >