Bee Bot – Programmeerbare Robot


beebot bot

Bee Bot – Programmeerbare Robot

Een Bee Bot is een gele programmeerbare robot voor het basisonderwijs en uitermate geschikt voor de kleutergroepen. Door met de Bee Bot aan de slag te gaan leren kinderen op een leuke wijze programmeren. Ook werk je aan het ruimtelijk inzicht met de Bee Bot. Om de Bee Bot te laten doen wat jij wilt moet je commando’s ingeven.Deze commando’s voer je boven op de Bee Bot in, hier zitten de knoppen.

Door de Bee Bot commando’s te geven kun je de Bee Bot over diverse leerzame matten laten rijden.

Je kunt ook zelf rond thema’s plaatjes downloaden om in een doorzichtige mat met insteek vakjes te steken.

Zo kun je bv. rond het thema winter allerlei opdrachten laten uitvoeren.beebot mat

Wat leer je van de Bee Bot

Als we naar de kerndoelen kijken leer je van de Bee Bot het volgende:

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Kerndoel 24
De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Kerndoel 25
De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

Kerndoel 32
De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Kerndoel 33
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

Meer informatie: http://kleutersdigitaal.nl/bee-bot-programmeerbare-robot/

Lente & De Bee Bot: http://kleutersdigitaal.nl/lente-bee-bot/

Winter & De Bee Bot: http://kleutersdigitaal.nl/winter-de-bee-bot/

bee03

Bee Bot – Programmeerbare Robot
1 beoordelingen


Geef een reactie